MAXIM DUMITRAȘ

A b s e n ț e   î n c e r c u i t e

Maxim Dumitraş captează esenţa în golul-manifest, cel al deschiderii către infinit, provocând privitorul să devină conştient în faţa proceselor de creştere, senzaţie, ingeniozitatea captivantă în simplitatea sa a „absenţei” transmite forma posibilă a universului. 

În balans, sub propria greutate sau vânt, lovindu-se una de alta sau suprapunându-se, verigile proiectează prin deschideri lumină iar prin forme desene în umbră, o meditaţie asupra apariţiei şi dispariţiei. O armonie se conturează prin opoziţii: flexibilitate și forță, plenitudine și gol, lumină și umbră, mișcare și liniște. Prin reducţia materialului şi sintaxa minimalistă, în natură, verigile devin aureole de lumină, iar în spaţiul galeriei acestea poartă amintirea amprentelor universalităţii, făcând ca peretele alb să devină o mare pânză transparentă. 

„Puritatea” artei lui Maxim Dumitraş emerge atât din decorporalizarea materiei cât şi din raportul aproape imperceptibil ce se instalează între cele două polarități ale universului (citite în cheia materia-absenţă), polarităţi într-o mişcare şi schimbare perpetuă, ce înfățișează forma din vid și vidul din formă. (Maria Bilașevschi, critic de artă)

Interviu cu Aurel Vlad

Sculptura lui Aurel Vlad pune stăpânire pe ceea ce am vazut cu toții până acum drept sculptură și o redefinește. În luna octombrie la Galeria Dana suntem mândri să vă introducem într-un misticizat spațiu, unde omul și creatura se îmbină si crează un mai mare bine. Lucrările lui Aurel Vlad te invită la meditație asupra sensului existenței fiecăruia dintre noi, iar după cum spune acesta, este timpul să ieșim din umbră.