Pictori români interbelici

...Un început...

            La 21 iulie 2006, pe strada Lăpuşneanu nr. 7-9, în chiar vecinătatea atelierelor unor creatori plastici, s-a deschis Galeria de Artă DANA care-şi propune prezentarea unor manifestări expoziţionale temporare, menite să dinamizeze interesul, dragostea publicului pentru frumoasele arte. Galeria urmăreşte să aducă la lumină şi lucrări mai puţin ştiute, contribuind la definirea unor talente rămase poate insuficient cunoscute sau poate ignorate.

            E prilej să ne amintim că aici, pe strada Lăpuşneanu, în prima jumătate a veacului trecut, numeroşi artişti poposeau, spre fertile taifasuri, la vestita „Academie Liberă” din localul domnului Samoil şi îşi etalau la vedere producţiile în diferite săli, dar mai ales în sediul larg al ziarului „Omul liber”.

            Programul Galeriei DANA se înfăptuieşte şi se vrea susţinut mai departe prin binevoitorul, generosul concurs al colecţionarilor şi artiştilor, în primul rând ieşeni.

            Noul spaţiu s-a inaugurat cu un număr de vreo 30 lucrări – între care 24 picturi – semnate de artişti moldoveni din trecutul secol. Acţiunea, însumând piese mai cu seamă din etapa interbelică - de unde şi titlul generic, apare atipică. Ocolind rigoarea unor manifestări de muzeu, sfidând parcă nişte fixisme, expoziţia este prefaţată de două tablouri clasice, aparţinând unor maeştri mai vechi, Constantin D. Stahi şi Gheorghe Popovici care au fost profesori şi mentori ai pictorilor moldoveni din prima jumătate a secolului XX. Cele două lucrări – uleiuri, cu totul demne de atenţie prin măiestria execuţiei, sunt oferite în premieră; au figurat în premieră în cataloagele expoziţiilor retrospective consacrate celor doi artişti de către Muzeul de Artă din Iaşi, fără a fi fost însă expuse la data organizării acestora, în anii 1969 şi  respectiv 1970.

            Dar panourile galeriei ne-au mai oferit şi alte surprize, rostuite în a trezi interes: neaşteptate creaţii de Şt. Dimitrescu, Cosmovici, Hârlescu, Bălţatu ba chiar şi o pictură semnată şi datată de Baba, la un an dupa ce tocmai absolvise Academia din Iaşi.

            Expoziţia „Pictori români din perioada interbelică” apare delimitată semnificativ de lucrările a doi artişti moldoveni ale căror nume se cer deasemeni reţinute: Alexandru Grigorovici, elev supradotat al şcolii ieşene, care moare pe câmpul de luptă în primul război mondial şi Traian Sfinţescu, unul dintre cei mai importanţi pictori-reporteri de front, care imortalizează dezastrele celui de-al doilea flagel mondial.

            Nu ne rămâne decât să-i urăm succes în continuare, acestei proaspete, binevenite galerii, spre a-şi traduce in faptă proiecte ce şi le propune în mod entuziast şi temerar spre realizare.