MARCEL GUGUIANU

Marcel Guguianu revine

În ziua de 28 iunie, sculptorul Marcel Guguianu a decis să-şi aniverseze împlinirea celor 86 de ani la Iaşi. Este, desigur, un gest simbolic menit să omagieze oraşul unde a locuit o vreme şi unde s-a împlinit ca artist şi s-a conturat pe deplin ca om. La rându-i, Galeriile Dana au decis să omagieze cum se cuvine un creator de excepţie a cărui operă a devenit în timp o veritabilă pledoarie pentru inefabilul artei sculpturii şi a potenţialului intelectual românesc. Prilejul coincide în chip revelator cu lansarea consistentului album monografic în care creaţia artistului este evaluată din perspectiva criticii şi a semnificaţiilor ei perene în context naţional şi al integrării în spaţiul vast al sculpturii universale. De aici, observaţia că prin prezenţa unor opere în spaţiul european şi american asemenea mesaje au devenit veritabile ambasade ale spiritualităţii româneşti.

Marcel Guguianu se înscrie în ordinea existenţei în triunghiul Bârlad, Iaşi , Bucureşti. La Bârlad s-a născut şi a deprins primele taine ale sculpturii, la Iaşi s-a format şi a devenit membru al breslei încă din anii 60. Tot aici, a participat la ambientarea oraşului cu opere de artă proprii, dar şi la distribuirea potrivită a altora în funcţie de noile amenajări urbane. Reamplasarea grupului statuar Mihai Eminescu în vecinătatea Bibliotecii Universitare i se datorează ca şi ocrotirea grupului statuar Alexandru Ioan Cuza din Piaţa Unirii. La Bucureşti a aflat deplina consacrare, somptuosul atelier devini repede un veritabil sanctuar al artelor. Trebuie subliniată observaţia că pentru artistul din Bârlad contactul cu mediul cultural ieşean a însemnat un factor de coagulare a viziunii originale şi a expresiei,  ambele marcate de identificarea unui traiect propriu concordant cu personalitatea autorului aflat atunci la deplina sa maturitate. Un rol important l-a avut acceptarea artistului în universul boem al oraşului, întâlnirea cu Petru Comarnescu şi realizarea unor portrete şi a grupului statuar Tinereţe din proximitatea Universităţii. S-a considerat întotdeauna un ieşean veritabil şi revenirile aici au fost exprimate prin nostalgii şi consideraţie faţă de ieşeni.

Triunghiul amintit a făcut ca revenirea definitivă la Bârlad, unde oameni înţelepţi i-au construit Pavilionul, muzeu unic în România, constituit din marea majoritate a creaţiei grafice şi sculpturale, inclusiv cele două portrete realizate de marele model şi prieten, Ion Irimescu. Din sălile acestui strălucit spaţiu cultural salută cu cântecul lor miraculos Ciocârliile, operă ce a devenit emblema diviziei de cultură a Băncii Mondiale, la Washington. O astfel de Ciocârlie poate fi privită şi în selecţia expoziţiei omagiale de la Galeriile Dana, imagine simbol pentru modernitatea artei sale bazată pe spiritul înalt al tradiţiei şi mitologiei româneşti. 

Desenator remarcabil, mereu inspirat de formele polifonic articulate ale femeii, a ajuns să reconfirme în lut, bronz sau marmură inefabilul feminităţii în ipostazele ei de fecioară nubilă sau înfrumuseţată prin maternitate. Nu întâmplător, artistul a făcut din eternul feminin o căutare continuă şi un ideal. Formele efilate sugerează spiritualizarea şi detaşarea de carnalitate şi sanguinitate printr-o cerebralizare apropiată conceptului, arhetip universal. Lectura operei lui Marcel Guguianu poate conduce pe unii în zona senzualităţii, pe alţii a spiritualităţii. Obsesia se poate estompa numai prin abordarea frontală a motivului şi prin glosele substanţiale asupra condiţiei de artist. Guguianu are tinereţea inepuizabilei inspiraţii şi hărnicia unui om angajat pe viaţă în slujba Frumosului… La mulţi ani, Maestre! 

Valentin  Ciucă