Improvizaţii guitar-holotropice- EDI APOSTU

”Arta holotropică este arta rezultată în urma unor experienţe transpersonale şi care poate transpune privitorul în stări de supraconştiinţă.

Toată creaţia mea artistică, fie că este vorba de pictură, grafică sau poezie este plină de simboluri şi arhetipuri universale. Chiar dacă cea mai mare parte a lucrărilor mele sunt abstracte, ele transmit mesaje subtile si au ca sursă de inspiraţie Sursa Universală de unde provine Informaţia, Informaţie ce se materializează în planul fizic în creaţiile mele.

Consider că execuţia lucrărilor mele ma ajută să mă auto-perfecţionez atât din punct de vedere artistic, dar şi din punct de vedere spiritual pentru că mereu încerc să răspund unor probleme existenţiale sau metafizice şi cred că orice creaţie artistică devine un răspuns a acestor întrebări deoarece creația artistică, în  opinia mea, nu poate avea o provenienţă strict umană.

Personal consider că arta este cea mai fascinantă manifestare a Spiritului Divin creator în planul terestru şi că face legătura dintre condiţia umană limitat-efemeră şi cea Divină infinit-eternă.

Plecând de la premisa că inspiraţia artistică este de natură divină, în 2005 am introdus in artă conceptul de artă holotropică.

Arta holotropică îşi are sursa în psihologia transpersonală şi are la bază ideea că artistul este, într-o măsură mai mare sau mai mică, inspirat, prin diverse modalităţi, de diferite energii din Creaţie, iar în urma consumării de diverse substanţe psihotrope naturale (cafea, alcool, tutun, diferite soiuri de ciuperci halucinogene, plante etc) sau de sinteză, în urma practicării unor tehnici religioase, magice, şamanice, precum incantaţii, rugăciune, meditaţii de diverse tipuri, post negru, deshidratare voită etc, sau a combinării dintre consumul de substanţe psihoactive cu practicarea diverselor tehnici, artistul este capabil să creeze. Se iau în considerare reacţiile chimce (de pildă la nivel hormonal) din corpul uman; unii artişti sunt inspiraţi de ”muze”/iubite/amante...      

Mentionez că sunt împotriva consumării de droguri sau a oricăror substanţe cu efect psihotrop. Afirmaţiile mele au la baza cercetări în domeniile: filosofie, pshiologie, istoria şi filosofia artei, medicină si au un caracter pur ştiinţific.

Un rol, nu tocmai de neglijat, în creaţia artistică îl au sursele exterioare artistului şi acestea pot influenţa creatorul de artă într-un mod decisiv. Este posibil, de exemplu, ca audierea unei melodii să declanţeze artistului diverse trăiri sau emoţii ce l-ar putea determina să realizeze într-un anumit fel o lucrare artistică în strânsă corelare cu momentul socio-cultural şi consider că, în cea mai mare măsură, dacă nu chiar în totalitate, artistul nu este capabil să genereze o lucrare de artă fără influenţa unei surse provenite din exterior care să declanşeze în mintea artistului o scânteie inspiratoare.

Arta holotropica se adresează mai mult subconttientului uman, iar a înţelege abstractul este o problemă de nivel spiritual. Putem înţelege abstractul în momentul în care avem o educaţie, o cultură, un nivel spiritual, un grad de conştiinţă ridicat."

 

Edi APOSTU, pictor

Catalogul „Improvizații guitar-holotropice”, Editura Dana Art, Iași, 2010, p.5-6