„Chipuri fără umbră” – CONSTANTIN TOFAN

După o acalmie firească în sezonul de vară, artele vizuale ieșene se relansează cu propuneri de expoziții dintre cele mai atractive. Deschiderea și lansarea Galeriilor de Artă de la Biblioteca Universitară, pe trei niveluri ale Cupolei, a adunat artiști din toate generațiile, spiritul tânăr fiind receptat cu interes de ceilalți artiști și de public. Lansarea a avut dimensiunea unei ceremonii și a suscitat interesul pentru dialogul vizual al unui public atașant și convingător.Evenimentul acestui început de toamnă ieșeană a fost însă, fără îndoială, expoziția de grafică a pictorului Constantin Tofan, de la Galeriile Dana, un artistde notorietate în spațiul ieșean și, nu numai, multă vreme recunoscut ca un veritabil lider al breslei zugravilor de subțire. Generozitatea și pragmatismul săuorganizatoric a făcut din fiecare eveniment un moment de referință.

Surpriza sezonului a constituit-o, însă, expoziția de grafică, prin care artistul a reconfirmat faptul că desenul-grafica este rigoarea artei. Coloristul Constantin Tofan, tandru și onctuos, a adunat în jurul său colecționari notorii, dar și un public interesat de spectacolul vizual în variatele sale forme de exprimare. Grafica lui Constantin Tofan ne-a surprins și a uimit pe mulți dintre cei care i-au colecționat, în timp, lucrările. De fapt, acest moment a dezvăluit un potențial creator, unde fantezia imaginativă a generat uimire și bucurie intelectuală. Numerosul public prezent la eveniment a aflat cu plăcută surprindere că pictorul Tofan are un potențial ilimitat de a fantaza proteic în spațiul grafic. O varietate copleșitoare prin ingeniozitate face ca spectacolul formelor să deschidă subtil noi orizonturi de percepție. Așadar, desenatorul inspirat confirmă adagiul potrivit căruia prin artă putem atinge zonele inefabilului.

Sensibilitatea traseelor grafice, ductul elegant și cu o dinamică subtilă facedin fiecare compoziție un mod de ieșire din labirint. Exodul în lumină face din alb și negru o aventură spirituală, un mod de a te recunoaște în și prin aspirația spre absolut. Coloristul inspirat, interesat de peisaj are grația armoniei, graficianul fiind mereu interesat de formă, dar și de sens. Desenele lui reinventează lumea vizibilului și o oferă privitorilor într-o cheie a arhitecturilor ideale.

Anturat de un public surprins de această vocație a desenului compozițional, Constantin Tofan face din propunerea sa recentă o pledoarie pentru alb și negru. Varietatea ansamblului evită o posibilă monotonie, pictorul știind bine că prin surpriza optică dezvăluie orizonturile purității formelor, al ritmurilor imanente și ale expresivității. Întoarcerea sa la izvoarele desenului pare a fi un elogiu discret al formelor grafice, prin care se definește în esența comună a diafanității. Prin traseele grafice definește universuri posibile, prin culoare le umanizează. Graficianul caută sensul, pictorul a găsit în sine culoarea…

Devoalarea acestor opere de tinerețe, subtile și convingătoare totodată, face ca orizontul de așteptare al publicului să poată privi mai avizat și mai convingător o operă ce seamănă leit cu harul, tandrețea bonomului și prietenul dintotdeauna al artiștilor. Constantin Tofan este un cetățean de onoare al spiritului creator ieșean și un artist care aduce daruri și nu se înghesuie la recompense trecătoare. Masiv și ahtiat după escapade ihtiologice în orizonturile acvatice, artistul face din lumina atelierului și pitorescul bălților o bucurie a libertății interioare.Albumul de autor realizat cu prilejul expoziției de Galeria Dana onorează un creator și confirmă o vocație deschisă spre teritoriile valorii.Ca prieten îl admir, ca artist îl prețuiesc.

Valentin Ciucă,

„Ars Longa” nr. 17, septembrie - noiembrie 2013, supliment al revistei „Cronica veche” editat de Galeria de artă DANA