Becoming

8 aprilie – 15 mai 2019

Aurel Asanache desenează, aşează linii pe suprafaţa hârtiei, linii ce nu au nimic de-a face cu o convenţie academică, ci sunt unde grafice ce poartă prin ele încercarea milenară de a ordona polemica principală a omenirii. Desigur, despre dualitatea fiinţei este vorba, însă nu prinsă între doi poli externi, ai binelui şi a răului, a raiului şi a iadului, ci în ea însăşi. Tocmai de aceea desenul său redescoperă „semnul”, transformă imaginaţia în observaţie şi pare să aibă o greutate existenţială.
Mesajul elaborat, codificat şi înmagazinat porneşte din necesitatea de a reda, prin punct şi linie, făptura, începând de la moleculă, forme intermediare ale germinării, până la structura vie, ce se ramifică la rându-i în micro-fiinţe ce coabitează într-un zgomot surd. Înăuntrul singurătăţii personajului tronează acelaşi răspuns: „Te oprești pentru că în fața ta se deschid lumi. Nu te întreba ce vezi”. Chiar dacă la o primă vedere, lucrările par mai degrabă univoce, contrapunctul liniei intră în dialog cu propria-i viziune despre lume printr-o înlănţuire de imagini mai degrabă onirice. Lupta de care menţionam la început nu are câştigători, ci doar continuări până în pragul la care, privire, acceptă supremaţia unei dintre cele două. Impulsuri ori proiecţii structurate, non-fiinţele lui Aurel Asanache sunt tot atât de multe himere, împinse până în pragul deşertăciunii propriei existenţe, aflate în ipostaza de înger şi demon, de sfânt şi torţionar laolaltă. Din fiecare vortex, din fiecare învolburare emerg noi şi noi lumi, noi şi noi deschideri, însă artistul nu oferă o finalitate, ci lasă ca traseul privirii să-şi găsească singur echilibru în ceea ce, la o primă vedere, ar desemna posibilitatea unei certitudini. Însă, cred că singura certitudine pe care o ai, aflat în faţa spaţiului pe care Aurel Asanache îl construieşte, este că nici măcar tu, ca privitor, nu vei vedea de două ori acelaşi lucru. Deasupra tuturor lumilor plăsmuite de artist, stă cea a vederii nepreconcepute, în care fiecare simbol nu se indică pe el însuşi, ci o posibilă ieşire din labirint. / Maria Bilașevschi, critic de artă

Eveniment YOUNG ARTIST’S PROJECT*
______
* Scopul YOUNG ARTIST’S PROJECT – concept inițiat de Galeria DANA în 2016 - reprezintă promovarea și lansarea tinerelor talente ce și-au creat pe parcursul anilor de studii propria viziune în contextul artei vizuale contemporane şi stimularea interesului pentru toate mediile de exprimare artistică. Suntem într-o continuă căutare şi descoperire de tineri artişti, proaspeți absolvenți, masteranzi și studenți ai universităților de profil din țară. YOUNG ARTIST’S PROJECT se angajează să promoveze arta de calitate. Îmbrăţişăm o astfel de provocare, într-un context în care definirea a ceea ce este arta de calitate reprezintă un proces extrem de subiectiv, tocmai pentru a explora esenţa acestei definiţii împreună cu artiştii noştri şi publicul.

Curatori: Smaranda Bostan & Maria Bilașevschi