Zboruri

Gabriela Agafiței

7 mai – 6 iunie 2018

Gabriela Agafiţei are un temperament creator genuin, tradus în cei peste 40 de ani de creaţie, arc în timp ce condensează un anumit nivel de expresivitate modernă. Prezenta expoziţie urmărește emoţia directă, în care substratul afectiv este privat de sentimentalism iar viziunile artistice se construiesc pe diferite intensităţi, într-un joc al contrastelor şi al plusului de sinceritate umană. Desenele şi colajele sunt compuse cu gesturi îndrăzneţe ce comunică un conţinut semantic privitor la angoasele noastre şi ale artistei însăşi. Trasee labirintice în hârtie, punţi imaginare, cuvinte ce înrămează individul în propria-i viaţă, ne transmit sentimentul hazardului, dar şi o posibilă eliberare printr-un zbor pe orizontală. Sensibilă, dar îndepărtându-se de lirism, Gabriela Agafiţei ridică prin fiecare lucrare acea pânza opacă şi confuză ce se aşterne asupra clarităţii gândirii, printr-o suită de personaje, ipostaze, sugestii şi certitudini. Figurile hieratice ce îşi alternează apariţia, bestiarul intim, hibridizările animate de o viaţă proprie chiar dacă aparent sunt întemniţate în spaţiul hârtiei, privirile peste simboluri, cuvintele ce desenează stări, compensează paginile unei existenţe artistice aparent discretă, dar elocventă în substanţă. / Maria Bilașevschi, critic de artă

Curator: Smaranda Bostan