Sorin Ilfoveanu este un reper fundamental în artele vizuale românești, palmaresul artistic și pedagogic conturând profilul complet al maestrului a cărui operă stă, în orice clipă, alături de marii artiști ai artei europene. Amprenta artistică a maestrului Sorin Ilfoveanu este inconfundabilă. Repertoriul impresionant de personaje, elaborate în creuzetul propriei matrici stilistice, după un canon sedimentat de-a lungul celor peste patru decenii de activitate artistică, reducerile la nivelul recuzitei, abrevierile și extracțiile, solitudinea personajelor, evocă un univers atemporal, fără de început și fără de sfârșit.
În compozițiile artistului regăsești chipuri ce amintesc de personajele unei lumi a miturilor populare, ori par a pogorî din letopisețe sau portrete votive sau chiar din realitatea imediată. Alături de acestea, din bestiarul artistic, rând pe rând, câte un animal acompaniază personajele, într-o relație de aparentă supunere, insinuându-se sau suprapunându-se, potențând singurătatea. Sorin Ilfoveanu alege să concentreze acțiunea, lăsând spații libere pe pânză, spații în care vidul acționează ca un catalizator asupra ființelor, oferindu-le posibilitatea de a se autodefini în raport cu repertoriul gestual. Prin sedimentarea pe fiecare pânză a elementelor extrase din propriul și vastul depozit cultural prin semne și simboluri, prin prezențele arhaizante cu o amplă legendă semiotică ce transportă privitorul într-un alt timp, prin unitatea signaletică și, nu în ultimul rând, prin impecabila și rafinată sintaxă compozițională, expoziția artistului Sorin Ilfoveanu triumfă cu autoritatea unui maestru, a cărui creație cuprinde file din viitorul manuscris al întregii ființe umane, dinspre trecut, spre viitor.

Curatori/
Smaranda Bostan
Vlad Nedelcu