ION ANGHEL

Retroactiv

În perioada 11 octombrie - 11 noiembrie, Galeria de artă DANA invită publicul iubitor de artă la expoziția „Retroactiv” semnată de artistul ION ANGHEL.
„În interstițiul spațiu-timp, demersul artistic, „Retroactiv”, al lui Ion Anghel, nu propune o formulă vizuală sub căldura căreia se dezvoltă înțelegerea, de unde și mulțumirea de sine a privitorului, ci se insinuează în capacitatea fiecăruia de decodare activă și vigilență reactivă.
Instalație, obiect, sculptură, asamblaj, pictură, fiecare lucrare își depășește propria istorie personală în fața istoriei învățate prin resemnificare și contextualizare. Caracterul extraordinar al “obișnuitului” ce subzistă în obiectele găsite, salvate de la propria pierdere sub perdeaua indiferenței cotidiene, conturează substratul adesea nevăzut al simțirii pe care o ai, la un prim contact, cu obiectele, asamblajele și colajele artistului.
Găsirea numitorului tematic devine secundară, în fapt găsirea unui fir narativ sau a unui statement explicit nu se justifică, spectatorul fiind invitat să depășească semnificația imediată a fragmentului înspre surprinderea, chiar și parțială a aluziei. Desigur, privite fără a înțelege dimensiunea ludic- ironică, tradusă cu un sentiment dulce-amărui ce rămâne fixat în spatele retinei, rezonanța intelectual- emoțională din „Muzele”, „Sf. Gheorghe”, „Dezumanizarea” ori „Sensul Vieții” s-ar dilua înspre un dialog formalist cu o intimitate enigmatică. Prin reasamblarea elementelor și a materialelor ce se constituie în alegorii individuale, procesul de creație intuit în forma finală, pare asemănător cu cel al unui alchimist. În fapt, reevaluarea statutului obiectului, ce rezultă din relația artistului cu acesta, înzestrarea acestuia cu un nou destin ce șterge trecutul și oglindește viitorul este, în ansamblul expoziției, o reexaminare și o reevaluare estetică și conceptuală a paradigmelor artei care, devin o metaforă pentru viața însăși, carnală și spirituală. Tocmai de aceea, deziluziile, derizoriul, volatilitatea sistemelor de valori culturale sau spirituale, lecțiile istoriei, lecțiile artei (peisajul pseudo-idilic la portret), lecția despre om, devin prin bi și tridimensional o călătorie spre arheologia personală Ion Anghel. (Maria Bilașevschi)
Ion Anghel este artist vizual, curator și conferențiar universitar la catedra de Pictură a Universității de Arte din București. Membru UAP, în cadrul căreia deține funcția de Președinte al Comisiei de Onoare, Disciplină și Arbitraj, Ion Anghel a fost distins cu numeroase premii, fiind, totodată, și autor al unor importante expoziții care au avut loc la muzee și galerii din întreaga țară.
Deschidere: marți, 11 octombrie, ora 18.00, str. Prof. Petru Cujbă nr. 17, Iași
Curatori: Smaranda Bostan și Maria Bilașevschi.