Laura Pricope

                                                                                                                                                                                                                                  Stitching Life 

Galeria de artă DANA din Iași deschide marți, 4 aprilie, expoziția „Stitching life” a tinerei artiste, LAURA PRICOPE, cu o selecție de lucrări de broderie, pictură și colaj textil. Expoziția este deschisă între 4 și 28 aprilie 2023 și face parte din programul curatorial YAP (Young Artist’s Project) un program inițiat de curatoarele Smaranda Bostan și Maria Bilașevschi în 2016.
„Laura Pricope este artista care atât prin material, cât și prin tehnica specifică de reprezentare vizuală, cuprinde și oprește sub forma unor narațiuni aparent solitare, diferite fragmente de viață, extrase din ritmul cotidian, folosind firul asemenea pensulei, nu pentru mediu în sine, ci pentru a înregistra, prin fiecare cusătură, o amintire. Meticulozitatea laborioasă a execuției, experiența tactilă oferită de suprafață, straturile cunoașterii ce depozitează moștenirea transmisă peste generații, cea a scrierii cu fir pe țesătură, conturează mai multe paliere de înțelegere a creației. Pe de o parte, Laura Pricope redimensionează ideea de memorie prin folosirea unui limbaj plastic ce îmbină caracterul utilitar obiectului cu esența sa simbolică (reutilizarea unor materiale purtate sau create de propria familie), iar pe de altă parte, sugerează depășirea limitărilor asociate mediului, prin relațiile pe care le construiește între corp, obiecte familiare, identitate, conectând amintirea de istoria ancestrală a feminității, într-un proces de demitizare a stereotipului. Narațiunea Laurei Pricope nu este liniară, amintirile și senzațiile sunt asamblate anacronic, fiecare lucrare producând forme alternative de temporalitate şi spații. Memoria asupra a vieții derulate în interiorul apartamentului, intimitatea și căldura spațiului, desprinderile de realitatea materială prin configurarea unui cadru în care istoria și subiectivitatea se împletesc, juxtapunerile de spații naturale, între realitate și reprezentarea ei, fac ca fiecare lucrare să fie o chestionare a realității, ca dat vizual dar și proiecție nostalgic-utopică, a regăsirii prin peticele de vegetație a copilăriei, libertății, a bucuriei pure.”(Maria Bilașevschi)
Pricope Andreea Laura (n. 1998) este absolventă a studiilor de licență la specializarea Pictura si celor de masterat la specializarea Teorii și practici în artele vizuale din cadrul Universității Naționale de Arte "George Enescu" Iași. Trăiește în Iași ca liber profesionist concentrându-se pe o practică artistică ce reunește atât mediul picturi cât și cel textil, producția sa artistică regăsindu-se sub umbrela artei intermediale dintre cele două. Pe parcursul studiilor a participat la diverse tabere de creație, concursuri si expoziții colective. Printre cele mai importante și recente se numără participarea la Festivalul de Artă Vizuală Diploma (București) și Noaptea Alba a Galeriilor (Iași) din 2022.
Despre YAP
YAP (Young Artist’s Project / Proiectul artistului tânăr) este un concept inițiat de Galeria DANA în 2016 pentru promovarea și lansarea tinerelor talente care și-au creat pe parcursul anilor de studii propria viziune în contextul artei vizuale contemporane şi stimularea interesului pentru toate mediile de exprimare artistică. Proiectul caută și descoperă în mod continuu tineri artişti, proaspeți absolvenți, masteranzi și studenți ai universităților de profil din România. Proiectul promovează arta de calitate și răspunde provocării de a defini ceea ce este arta de calitate ca proces extrem de subiectiv, tocmai pentru a explora definiția ei împreună cu artiştii şi publicul galeriei.