Arta
Posted on

                                                                                                              […]

2021
Posted on

ANDREI ALECSANDRU
“FLUX03-SPATIU”

 

„Memoria asupra spaţiului, oamenilor, datelor istorice, asupra a tot ce formează existenţa umană, a devenit un bun de consum, digitalizat, stocat, uitat. Suma de imagini asupra unui moment nu mai reprezintă o informaţie, ci o repetare banalizată a unui gest.
Dar ce se întâmplă atunci când intervine documentarea prin simboluri vizuale, întipărite în textură ce evocă întruchiparea memoriei, în fapt a experienţelor extrase din context pentru a studia profunzimea spaţiului şi calitatea iluzorie a senzaţiei?
Andrei Alecsandru răspunde prin înregistrarea efectivă a timpul, a unui moment oprit, prin intermediul lucrărilor înzestrate cu statut de artefact, în fapt metafore ce conservă efemeritatea şi vulnerabilitatea într-un jurnal în care explorează trecutul şi imprevizibilul. Pornind de la realul cunoscut, vegetaţie, repere spaţiale, artistul te poartă înspre spaţii sugerate, plăsmuite sub forma unui traseu cu nenumărate alei ale impresiei.
Texturile eterogene iniţiază un dialog cu privitorul şi, mai ales, între ele. Memoria individuală în raport cu existenţa fizică a obiectului se află într-un flux constant, Andrei Alecsandru observând printr-o lentilă ce dilată, elementele micro ale existenţei, sugerând astfel posibile spaţii ale intimităţii lăuntrice. Propria cunoaştere, decantată sub for selecţiei amintirilor, întăresc linia autobiografică, a unor infrastructuri ce conectează dimensiunea existenţei fizice cu cea a […]

2021
Posted on

AUREL BĂEȘU

(1896-1928)

Aurel Băeșu „a lăsat o operă întinsă, mai ales dacă ne gândim la scurtimea existenței, ce însumează peste 500 de lucrări, mărturisitoare majoritatea ale virtuților de creator din cei aleși. Ieșit din pragurile stâncoase și îngrăditoare ale canoanelor academismului cultivat la Belle Artele ieșene, Aurel Băeșu s-a dedat cu voluptate peisajului, lucrului în plein air. A lăsat lumina să-i scalde slobodă pânzele și a țesut cu rafinament adevărate scoarțe cromatice. Compoziția s-a situat, de la un an la altul, sub semnul esențializării. Orchestrarea lui compozițională s-a focalizat pe contrapunctarea câtorva elemente, nu prea multe, dar definitorii pentru o priveliște din natură ori universul urban sau rural. În același timp Aurel Băeșu s-a simțit atras de chipul uman. A realizat numeroase portrete printr-o profundă sondare psihologică și descoperirea cifrului ființei omenești. Astfel că portretele sale au consistență, adevăr uman și o lumină lăuntrică iradiantă.” (scriitor, Grigore Ilisei)

 

 

 

 

2021
Posted on

MAXIM DUMITRAȘ

Absențe încercuite

 

Maxim Dumitraş captează esenţa în golul-manifest, cel al deschiderii către infinit, provocând privitorul să devină conştient în faţa proceselor de creştere, senzaţie, ingeniozitatea captivantă în simplitatea sa a „absenţei” transmite forma posibilă a universului.
În balans, sub propria greutate sau vânt, lovindu-se una de alta sau suprapunându-se, verigile proiectează prin deschideri lumină iar prin forme desene în umbră, o meditaţie asupra apariţiei şi dispariţiei. O armonie se conturează prin opoziţii: flexibilitate și forță, plenitudine și gol, lumină și umbră, mișcare și liniște. Prin reducţia materialului şi sintaxa minimalistă, în natură, verigile devin aureole de lumină, iar în spaţiul galeriei acestea poartă amintirea amprentelor universalităţii, făcând ca peretele alb să devină o mare pânză transparentă.
„Puritatea” artei lui Maxim Dumitraş emerge atât din decorporalizarea materiei cât şi din raportul aproape imperceptibil ce se instalează între cele două polarități ale universului (citite în cheia materia-absenţă), polarităţi într-o mişcare şi schimbare perpetuă, ce înfățișează forma din vid și vidul din formă. (Maria Bilașevschi, critic de artă)

2021
Posted on

Eugen Alupopanu  Crossing the line Călător şi descoperitor, introspect, ironic şi autosatiric, cu un umor înţepător şi o privire ce opreşte în linie zumzetul exterior, Eugen Alupopanu nu este artistul unui singur proiect grandios, ci articulează în perioade precis delimitate în timp (chiar dacă acestea se extind într-un continuu progress), sub o matrice unitar stilistică, […]

2021
Posted on

IOANA PALAMAR ANESTEZIE     În perioada 9 februarie – 25 martie 2021, la Galeria de artă DANA din Iași, va putea fi vizitată expoziția „Anestezie” semnată de IOANA PALAMAR. Expoziția aduce în atenția publicului lucrări de pictură și desen, în care artista abordează „sondarea trăirilor interioare prin traversarea mai multor etape ale vieții trecute […]

2020
Posted on

Aurel Vlad „Plini de spaimă, cum n-au fost vreodată, risipiți, străpunși de veșnicie, stau pitiți cu toții pe-o câmpie spartă, și să-i rupă n-o să poată” (Rainer Maria Rilke, „Judecata de Apoi”, trad. Mihail Nemeș)   «Aurel Vlad este unul dintre puţinii sculptori care reuşeşte să articuleze pornind de la suma propriei vieţi şi experienţe […]

2020
Posted on

PETRU PĂDURARIU   „Astăzi este cert că termenul de „realism” este o umbrelă pentru diferitele trimiteri la o manieră sau abordare artistică și nu defineşte un stil unificator. Realismul din lucrările lui Petru Pădurariu probează acest aspect în expoziţia ce reuneşte pe simeza Galeriei „Dana” diferite etape de căutări şi de decantări, coerent coagulate prin […]

2020
Posted on

MIRCEA ROMAN / sculptură FLORENTINA VOICHI / pictură În perioada 1-31 iulie 2020 Galeria de artă DANA găzduiește expoziția de sculptură și pictură semnată de către artiștii MIRCEA ROMAN și FLORENTINA VOICHI. «Sculptura lui MIRCEA ROMAN are o temă centrală şi singulară: Omul, cu două puncte principale de creştere, din care, fără a fi polare, […]

2020
Posted on

VAL GHEORGHIU Galeria de artă DANA, în parteneriat cu Complexul Muzeal Național Moldova Iași – Muzeul de Artă și sprijinită de generoşii colecționari ieșeni, deschide în perioada 3 – 31 martie 2020 expoziția retrospectivă Val Gheorghiu. „De ce n-am pretinde și artistului, de ce nu i-am pretinde mai cu seamă lui să fie un om […]