Expoziție Curentă

                                                                                                  

CONSTANTIN ȚÎNTEANU

„Nu veni luni !”

În perioada 10 mai - 26 iunie, Galeria de artă DANA invită publicul iubitor de artă la expoziția de sculptură „Nu veni luni !” semnată de către artistul CONSTANTIN ȚÎNTEANU.
„Cartea de vizită a artistului Constantin Țînteanu este impresionantă. Autor al unui număr important de expoziţii curatoriate la Galeriile Karo, Bacău și nu numai, cu proiecte personale de artă vizuală, participant la numeroase expoziţii din ţară şi străinătate, autor de eseuri, cronicar al imaginii, artistul construiește în cadrul galeriei Dana, prin fragmente din micro-cosmosul pe care îl navighează fizic și conceptual, o frescă vivantă a memoriei și a recontextualizării acesteia prin sculptură.
Colecționar în esență, Constantin Țînteanu juxtapune fragmente din istoria umanității încapsulată în monezi, fotografii, scrieri, resturi de materiale abandonate sau distruse de timpuri cu ready-mades sau sculpturi ce continuă prin materie povestea, poveste ce evocă tranziența existenței. Dacă în instalație, sculptură, artistul preferă starea pură, cât mai aproape de datul natural al materialului pe care, cu suplețe îl contextualizează în ready-mades sau colaj, aspectul brut emerge din istoricitatea și energia obiectului, al cărui transfer în prezent animă un posibil trecut cu multiple căi de lectură.
Tema predilectă a creației sale, cabinetul de curiozități, presupune o privire integratoare, în care rețelele de interpretări, aluzii, legăturile între materialitate și imaginație au în centru obiectul devenit metonimie, fiecare fragment descriind întregul, lumea în universalitatea ei. Adevărul ascuns prin uitare, prin însă efemeritatea prezenței omului-manufactor-artist, nu necesită o nouă paradigmă semiotică pentru a înțelege indiciile despre lume, ci înzestrarea privitorului curiozitatea și minuțiozitatea unui descoperitor aflat într-un laborator în care artistul prelucrează continuu timpul și memoria.” (Maria Bilaşevschi)
La deschiderea expoziției, care va avea loc vineri, 10 mai, orele 18.00, str. Prof. Cujbă, nr. 17- Iași, se va lansa și cartea artistului: „Cabinetul de curiozități. O privire subiectivă asupra memoriei”.
Curatori: Smaranda Bostan și Maria Bilașevschi.