Centenar - V. M. CRAIU (1908-1981)

 

Un album şi o retrospectivă – Victor Mihăilescu Craiu

În Curtea veche a artelor ieşene a descălecat un Crai mândru de curcubeul din tolba-i fermecată şi de pensulele săgeţi de lumină...A păşit printre florile toamnei şi primăverii, un pas mai mult, un pas mai puţin, şi-a zis: Tablourile sunt ca nişte paseri pe care le înălţăm pe braţe deasupra vidului, pentru a ni le face neasemuite; ele ne vor poveşti despre primejdii măreţe, despre depărtările din care au venit, despre iubiri pierdute plăsmurii lor dinainte.

            Miracolul a fost făptuit. Recunoaştem tristeţea tablourilor izbutite, lăsate în voia luxului lor liniştit, dincolo de atingerea voluptăţii. Un crai luminat şi onorat de cei ce slujesc galeria DANA în noua locaţie din Str. Prof. Cujbă, prezent într-o retrospectivă de excepţie, se prezintă în faţa iubitorilor artelor cu lucrări inedite, un exerciţiu deosebit al memoriei, semnând Victor Mihăilescu Craiu.

            Clipa de emoţie estetică a fost împlinită de lansarea unui monumental album Victor Mihăilescu Craiu, lucrare documentată, rafinată, de o extremă rigoare, a scriitorului Grigore Iliesei; O lucrare pornită dintr-o elaborată dorinţă de a spune “totul” despre acest pictor iubit de ieşeni şi nu numai, din care deduc ataşamentul şi fidelitatea faţă de pictura înşăşi, o atitudine şi, treptat, un veritabil imperativ moral, o exigenţă aproape mistică.

            Albumul este o realizare clasică a ultimilor decenii, reconstituie o biografie contemporană a pictorului Victor Mihăilescu Craiu, o evocare a atmosferei Iaşilor, a artistilor, a criticilor, scriitorilor ce i-au fost aproape artistului, familiei care l-a înconjurat cu devotament, iubire şi înţelegere.

            Grigore Ilisei rămâne scriitorul care evocă subtil, care cercetează realitatea mai mult în universul intim al unor eroi comuni, îi caută mai ales efectele. De-a lungul capitolelor sale eroii revin adesea, se completează imperceptibil de la o amintire la alta, tot aşa cum această continuitate îi permite să desăvârşească imaginea artistului în atmosfera culturală unui secol de artă ieşean. Deosebit de sensibil se arată la confruntarea artistului cu timpul; timpul biologic şi timpul creaţiei. Un artist e, astfel, un destin în desfăşurare, e viaţă în albia abia sugerată a anilor care trec şi cărora, ca  puţini alţii, ştie să le surprindă umbrele lungi şi să le descifreze mesajul. A călători în spiritul, acestui album înseamnă, astăzi, a cunoaşte mai bine adevăratul univers sufletesc al omului şi artistului Victor Mihăilescu Craiu, om al cetăţii Iaşilor contemporani, cu întreaga lui problematică culturală, care, “mutatis mutandis”, e a noastră, a tuturora celor de azi. Într-o epocă “virtuoasă“ în variaţiuni pe tema infernului derizoriu…arta de a vorbi şi siameza ei fontuită arta de a tăcea… pentru fiecare din noi două albii, două vieţi, două morminte pararele!... şi oamenii care scriu într-un neant de unde nu se mai întorc decât solii mutismului scriitorul Grigore Ilisei a scos de sub tipar un album, un artist inconfundabil, sensibilizat prin intermediul alfabetului plastic al faptelor capabile să vorbească de la sine. Aş spune că Grigore Ilisei ilustrează un adagio, prezent cu totul excepţional printre meditaţiile marelui afectiv care a fost Rilke, şi anume că „versurile nu sunt, cum crede lumea, sentimente... ele sunt experienţe”.

            Grigore Ilisei a fost făcut să fie un cântăreţ al luminii şi al sufletelor migratoare prin anotimpuri de vis. Rămân de felicitat colaboratorii de nădejde ai editurii „Omnia”: Cătălin Ciolca (redactor), Mihai Neagu (fotografie), Carmen Anton (machetare), Tudor Răileanu (design DTP), Simona Modreanu, Adina Berneagă, Ecaterina Ilisei (traducerea textelor) şi nu în ultimul rând finanţarea acestui album apărut cu sprijinul Galeriei DANA, în persoana domnului Mihai Pascal.

            Un eveniment, de bună seamă al picturii şi cuvântului, un succes deplin – căci artiştii rămân întotdeauna învinşi, chiar atunci când arta lor triumfă.

Traian Mocanu