GHEORGHE ZĂRNESCU

Arta lui Gheorghe Zărnescu nu necesită etichete, asocieri cu curente sau tendințe, includere în șabloane înguste, ci doar o privire sinceră, nealterată de teorii. Prin fiecare obiect ce se insinuează ca un ready-made înșelător, artistul deturnează simbolistica recognoscibilă a acelor semne și însemne ce invadează cotidianul, fie ele banalele indicatoare de circulație ori reperele vizuale ancestrale asociate credinţei. Iconul este supus unei transmutaţii, adesea ironice, interogative şi provocatoare, din zona concretului în cea a încifrării, conform propriei rețele de semnificații a artistului. În fapt, Gheorghe Zărnescu articulează un nou limbaj, chiar o nouă scriere, prin comprimarea unor sensuri aparent antitetice, decontextualizează obiectul și transformă stereotipul, atacă înțelesul simbolului înrădăcinat în memoria colectivă. Mai mult decât atât, artistul este și un mediator prin imagine-obiect al dislocărilor de sens ce s-au perpetuat de-a lungul istoriei, instalațiile sale contestând hibridizarea de dragul extravaganțelor contemporane, servind drept punct de plecare pentru discernerea acestui discurs artistic autentic.