MIHAI TARAȘI  - Explicații 1995 - 2018

Mihai Taraşi aduce un proiect artistic ce comprimă desenele explicative realizate între 1995-2018, proiect ce poate fi citit în cel puţin trei direcţii. Înainte de a le denumi, trebuie făcută precizarea că toate au o miză personală ce o domină pe cea estetică, sau altfel spus, esteticul este prezent prin proprietăţile intrinseci ale desenului şi nu dintr-o dorinţă formală a artistului de a exploata plasticitatea. O primă direcţie este cea a artistului colecţionar şi arhivist. Timp de 23 de ani, desenele explicative realizate în cadrul cursurilor au fost păstrate, selectate şi reevaluate astfel că fiecare imagine îşi aduce cu sine propria poveste – gândul artistului, dar, în suită, povestea acestora repetă vocile fiecărui privitor (student sau masterand) cu care au intrat în contact. O a doua direcţie este cea a artistului pedagog, o radiografie asupra tehnicii, o înregistrare a conexiunilor, un alfabet practic ce înregistrează progresul sau impasul, dar care desprinzându-se de momentul realizării, devine un corp documentar în sine. O a treia direcţie este cea a comunicării prin imagine. Conţinutul comunicat apelează distinct pe privitor, decontextualizat acesta fiind o concepţie asupra a ceea ce percepem şi nu percepţia în sine, mai exact, fragmente dintr-un întreg ca părţi ale unei conversaţii mai întâi cu sinele, proiecţia externă este rezultatul dialogului şi a analizei interioare, conversaţii cu subiectul din acel moment aduse în prezent sub forma expresiei unui nou gând. Acest proiect artistic echivalează, ca demers cultural cu publicarea, după mulţi ani, a jurnalului artistic. Artistul Mihai Taraşi provoacă noţiunea de arhivă, distinct de Derrida ori Foster, nu o teoretizează, ci o transformă într-un nou organism, viu, organism ale cărui forme sunt date de selecţiile.

Maria Bilașevschi, critic de artă

Curator: Smaranda Bostan