Uitat in Manuscris

Suzana Fântânariu

5 – 30 martie 2018

Artistă reputată, creatoare de școală, Suzana Fântânariu, se detașează de iluștrii colegi de generație printr-o serie de calități ieșite din tipar, calități ce o confirmă drept personalitate aparte și indispensabilă culturii contemporane. Expoziţia „Uitat în manuscris”, prezentă la Galeria „Dana” Iaşi, gravitează în jurul simbolului, materiei, conceptului şi obiectului cu infinite posibilităţi de reconfigurare a mesajului, de la ancestral la postmodern, cu o inteligenţă imuabilă ce obligă diversitatea să devină un stil. Lucrările artistei de xilogravură, colaj și carte-obiect par a-și desfășura propriul destin conform unui algoritm iniţiatic în directă relaţie cu cultura. Stratificate în fiinţa sa, acumulările omenirii sunt traduse în trepte ritualice, mulate pe trăiri, gânduri, impresii, când tumultoase, când nostalgice. Pluralitatea nivelelor de lectură ce emerg din configurațiile Suzanei Fântânariu, sunt mărturii ale autenticității unui discurs ce își găsește ecou nu doar în bi sau tridimensionalitatea structurii sale, ci în matricea ființei noastre. / Maria Bilașevschi, critic de artă

Curator: Smaranda Bostan