Valentina Druțu 

                                                                                                                                       Dacă natura ar vorbi...

„Cu rafinament și discreție, îndepărtându-se voit de zgomotul periferiei uman-artistice, Valentina Druțu este un artist singular în peisajul artistic contemporan. Singularitate ce emerge din crezul întipărit tacit în fiecare pânză, cel al picturii ca rațiune de a fi, de a exista prin culoare și formă, de a face din pictură un exercițiu de onestitate, dăruit în egală măsură celor caută ca sensul să se releve “dinăuntru” dar și celor care știu că îmbrățișeze pura și fulguranta impresie a unui paradis ce i se deschide, ca atare, dintr-o simplă privire. Indiferent ce tip de privitor suntem, nu ai cum să nu observi că ești parte a unui proces de redescoperire a naturii printr-o arheologie culturală, cu accente plastice subiective, redescoperire ce are loc prin suita “metamorfozelor” prin care treci, inițiat sau nu.
Valentina Druțu este artistul care invocă prin structurile vegetale, prin redarea macro a unor detalii, ființe vii ce poartă, asemenea personajelor de poveste, încercări și victorii, revolte și împăcări, reflectând cerul și rădăcinile pe suprafața unei petale, explozia clipei prelungindu-se pentru a face miraculosul posibil. Natura sa, cu fluturi și flori, păsări și pești, nori, aripi, îngeri instituie o nouă posibilă ordine a lumii, fantastică în mijloace, o lume în care reperele descrise prin polaritatea bine-rău se diluează, lăsând loc reflectării prin acest colț de existență a propriei lumi interioare. Mai precis, prin luxurianta natură, prin florile ce poartă pe brațe urmele habitatului uman, prin exuberanța cromatică ce îi descrie stilul și încifrează ritmul, artista ne propune o introspecție ce emerge din explorarea unei iconografii cu totul aparte de reprezentarea cunoscută a realului. Natura Valentinei Druțu vorbește prin tonuri ludice ori prin ecouri, vibrația fiecărei note construind punțile dispărute dintre om și propria-i sevă. Nu întâmplător, grădinile sale nu sunt îngrădite ci continuă, una spre cealaltă, să își trimită conținutul.
...“Dacă natura ar vorbi...” este un elogiu adus Universului exterior și interior, frumuseții ce se naște singură și își croiește propria existență prin pământ, liane și nori, prin fiecare dintre noi. Valentina Druțu demonstrează, încă odată, că o parte din miracolele lumii sunt posibile tuturor, cu grația unui dirijor care știe, că și în absența omului, natura tot va șopti.” (Maria Bilașevschi, critic de artă)