2018ExpozitiiPictura

LIBERTATEA CANARULUI

Cristian Diaconescu

5 – 30 noiembrie 2018

Cristian Diaconescu se dedublează, este pe rând personaj, artist, individ, om, fiecare mască şi fiecare autoportret ascunde, distorsionează, disimulează pentru a dezvălui suita de fragmente ce compune identitatea. Dacă în portrete sinele originar nu poate fi determinat şi pare a fi perpetuu amânat, în autoportrete „esenţa”, „adevăratul Eu” pare a fi o căutare şi nu un rezultat al picturii, o „reproducere” a straturilor ce necesită a fi îndepărtate pentru a descoperi în imagine, persoana. Cristian Diaconescu nu este preocupat să atingă zonele obscure ale fiinţei, ci se concentrează asupra procesului de schimbare, devoalând interesul pentru interpretarea propriei imagini prin ambiguitate şi tăinuire. Libertatea canarului vorbeşte despre amintiri, vise, obsesii, un theatrum mundi, unde în centrul atenției întâlnim autoportrete evocatoare, anticipative și chiar deziderative, o creaţie esențial autobiografică.
Din expoziţie, două mari întrebări se desprind. De ce un artist tânăr alege serialismul auto-reprezentării: să fie o oglindire a lumii prin propriul său chip, o reducţie a trăirilor universale în imaginea eului, un demers pur estetic fără miză narcisistă şi, mai ales, de ce din întreaga lume de personaje, doar câteva sunt descoperite, iar o mare parte, acoperite cu o mască totemică? Ce e de fapt mai important, descoperirea celorlalți prin propriul chip, şi de aici căutarea furibundă a propriei expresii, sau relevarea sinelui prin metafora canarului? / Maria Bilașevschi, critic de artă

Curatori: Smaranda Bostan & Maria Bilașevschi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *