2016
Posted on

DAN HATMANU Un reper în arta românească „A-ți privi sincer și lucid opera pe care ai dăruit-o oamenilor, este o datorie a fiecărui artist”. Dan Hatmanu

2016
Posted on

Stabilit în Elveția începând cu anii `80, cu un palmares impresionant de participări expoziționale de grup în Canada, Japonia, Franța, Italia, Elveția și expozițiile personale  din România și Elveția.

Sever Săsărman Pictura lui Sever Săsărman nu este una elaborată, decantată în timp. Dacă pictorul are o viziune aceasta nu e una limpede care ilustrează o idee, un subiect. Este mai degrabă o stare interioară, legată desigur de un subiect, care se cere exprimată la modul cel mai direct, fără subtilități și rafinamente ce presupun o anume detașare, ci ca rod al unei sincerități necenzurate, brute. Dan Grigorescu chiar sugerează într-un text al său despre pictura artistului o înrudire de spirit cu arta brută practicată de Dubuffet.

Imaginile lăuntrice „transcrise” pe suport au un aspect magmatic, ele nu-și revelează imediat, deslușit, chipul, ci își continuă frământarea interioară și după întrupare, ca-ntr-o cosmogeneză în act.

Pictura sa este mai mult un fel de exercițiu de exorcizare a unor neliniști dintr-un zăcământ abisal de imagini obsesive, un depozitar al memoriei, găzduit de spațiile unui tărâm ținând de ancestral.

Artistul nu-și propune să picteze cutare peisaj sau cutare obiect care are un nume. Lucrurile se întâmplă exact pe dos, cum se întâmplă de regulă cu arta creatorilor situați […]

2016
Posted on

„Dacă există raiul, acesta nu poate fi decât colorat”. Corneliu Vasilescu   Discocierea radicală de obiect și reper figurativ l-a împins pe artist la un fel de dicteu foarte energic al expresiei gestuale, bazat exclusiv pe virtuțile limbajului coloristic. Iată cum se provoacă o  puternica impresie, ce incită pe privitor la un substanțial și remanent […]

2016
Posted on

DANA – 10 ANI DE ARTĂ MODERNĂ ȘI CONTEMPORANĂ Acum zece ani, la 21 iulie 2006, într-un spațiu generos din str. Lăpușneanu nr. 7-9, am deschis porțile galeriei DANA, eveniment încununat cu oficierea primului vernisaj și lansarea catalogului cu același nume Pictori români interbelici. Doi ani mai târziu, în luna octombrie 2008, am inaugurat un […]

2016
Posted on

VALERIU GONCEARIUC Argonautul inocenţei               Valeriu Gonceariuc este chipul pe care inocenţa îl ia atunci când ursitoarele hărăzesc omul cu darul minunat al curăţiei sufleteşti. La începuturile vieţii puritatea respiră prin toţi porii pruncului şi copilului. Dar şi după trecerea a acelei vârste în mai toate făpturile se păstrează măcar ceva din acel zăcământ […]

2016
Posted on

„Practici, politici, efecte” – Dorin Baba De-a lungul timpului, arta şi tehnologia au fost inseparabile, stimulând imaginaţia şi provocând gândirea. Invazia maşinilor şi accesoriilor tehnice nu a ocolit arta şi a transformat dimensiunea expresivă a obiectului artistic în marcă a calităţii industriale, constituind, cu decenii în urmă, originea artificială a operei de artă. Acest proiect […]

2016
Posted on

„JURNAL POP” – Alexandru Racu Fiecare epocă fabrică imagini. Fiecare imagine fabrică un mit. Mitul actual, al celebrității, al formei, al ambalajului, o estetică a banalului ce exaltă superficialul este suprapus sinelui, palpabiluluii, realului, în definitiv, umanului. Pe o scenă a artelor vizuale în care intenţiile plastice par adesea a pluti într-o derivă browniană, în […]

2016
Posted on

„LOGOS” – Marinela & Claudiu Ciobanu  Marinela şi Claudiu Ciobanu, doi artişti inspiraţi, în sensul clasic al cuvântului, au expus pe simezele galeriei DANA un logos propriu, al sufletului, al conştiinţei, într-un ansamblu din care fiecare pânză irupe cu o personalitatea aparte. Se pare că personalitatea lor este un aliaj misterios de viaţă înflăcărată de […]

2016
Posted on

„Desen obiect” – MIHAI CHIUARU Unul din păcatele criticii exersate în câmpul artelor vizuale de astăzi este acela de a căuta să înțeleagă imaginile, decriptându-le, stivuindu-le pe criterii ferme, pretins obiective,  ordonându-le după o presupusă coerență, vag întrezărită de comentator, dar străină deseori chiar intențiilor auctoriale. Este productivă o asemenea opțiune? Poate fi aplicată și […]