2009
Posted on

Centenar 1909-2009- COSTACHE AGAFIŢEI Reflecţii comemorative la pictura lui Costache Agafiţei             La centenarul naşterii pictorului Costache Agafiţei, tentativa alcătuirii unei sinteze asupra operei sale mi se pare o îndatorire confraternă spre a încetini aşternerea grăbită de vremuri a inevitabilei uitări. Opera sa bogată şi remarcabilă şi valoarea artistică în sine, există, protejată în muzee […]

2009
Posted on

Îngerii din jurul meu- GABRIELA DRINCEANU   Îngeri și temple. Gabriela și Sabin Drinceanu             […] Finalul de an a atras atenția prin două expoziții de marcă și a impus, încă o dată, asupra cuplului artistic Gabriela și Sabin Drinceanu. Galeriile Dana au găzduit expoziția de sculptură și grafică a Gabrielei, consecventă unui program de […]

2009
Posted on

CORNELIU VASILESCU CORNELIU VASILESCU – metafore intuitive             Expoziţia de pictură a lui Corneliu Vasilescu de la Galeriile DANA, impresionează nu numai prin ampla ei desfăşurare, ci şi prin clara punere în evidennţă a unor calităţi afirmate în timp, dar care acum definesc faza unei plenare împliniri. Evenimentul în sine se constituie ca un reper […]

2009
Posted on

BOGDAN BÂRLEANU BOGDAN BÂRLEANU între BĂLŢI ŞI PENSULE             Timpul trece, cuvintele rămân – pietre de hotar despărţind apele tulburi ale nopţii de apele limpezi ale descoperirii. O expoziţie de pictură şi o lansare de carte – Bălţi şi pensule.             Cititorul volumului de faţă, desprins cu subtilitatea unduirilor sufleteşti ale personajelor, va înţelege fără […]

2009
Posted on

ALECU IVAN GHILIA & ALEXANDRA CALIMACH ALECU  IVAN  GHILIA – Lumina din adâncuri             Mirosul toamnei este unic ca şi sufletul unor oameni aleşi. Şi la fel de complex şi profund. Toamna se lasă s-o judeci şi s-o guşti pe îndelete, cu toate simţurile. În această toamnă la Galeriile DANA din str. Cujbă, un mare […]

2009
Posted on

Siluete- VAL GHEORGHIU Nălucile „frivole” ale lui Val Gheorghiu             Desenul lui Val Gheorghiu nu surprinde opulența trupului feminin, ci doar schițează linia pe care acesta o trasează în spațiu. E mai multă sugestie în tablourile sale decât senzualism fățiș, debordant.             În timp ce admiram tablourile lui Val Gheorghiu de la Galeriile „Dana”, în […]

2009
Posted on

Umbre şi lumini ieşene             A vorbi despre dimensiunile artelor plastice ieşene în general, sau despre dimensiunile artei româneşti, înseamnă, întâi de toate, a estima calitativ valorile plasticii din trecut şi din prezent.             Înseamnă, totodată, a aprecia contribuţia artei ieşene la arta românească şi nu numai. Segment important al culturii, arta s-a definit ca […]

2009
Posted on

Forme, culori, polifonii- LIVIU SUHAR Liviu Suhar, o pledoarie pentru ecumenismul limbajelor artistice         Ceremonia culturală la care am fost invitaţi la Galeria DANA din Iaşi, îşi datorează premisele de manifestare dublei vocaţii a colegului nostru  Liviu Suhar, una mult prea bine cunoscută şi exersată consecvent, consacrată picturii de şevalet, iar cealaltă dedicată meditaţiei cu […]

2009
Posted on

MARCEL CHIRNOAGĂ – In Memoriam In atelierul meșterului faur             La Galeria „Dana„ din strada Cujbă, la inițiativa domnului Mihai Pascal, cel care nu este doar un singuratec  Mecena prin Iașii de azi, ci și o ființă cu o puternică genă a neuitării, ieșenii și-au amintit de Marcel Chirnoagă. Artistul de statură universală, trecut […]

2009
Posted on

Lumi paralele – JENÖ BARTOS JENÖ BARTOS, Beyond    Motivul cel mai frecvent din lucrările pictorului ieșean din această serie e ochiul, cu varianta… fereastra, ușa (sau chiar luna!), prin care poți întrezări o altă lume; și acest motiv e o dovadă a obsesiei autorului pentru esențe, pentru spiritualizarea materiei. Pe Jeno Bartoș îl cunosc […]